Alergeny: Mleko Krowie

mleko krowie

Mleko krowie

Alergia pokarmowa, będąca coraz powszechniejszym zjawiskiem współczesnego świata, jest trudna w zdiagnozowaniu, ponieważ mechaniczny patogenetyczne nie są wystarczająco jasne, a metody diagnozy nie są wystarczająco czułe i swoiste. Alergia mleczna występuje najczęściej u najmłodszych dzieci- niemowląt do pierwszego miesiąca życia oraz tych, które przestały być karmione piersią. Objawy alergii u niemowląt odnoszą się przede wszystkim do układu pokarmowego i skóry, jednak wraz z rozwojem dziecka przekształcają się w objawy ze strony układu pokarmowego. Mleko krowie należy do grona produktów najczęściej wywołujących reakcje alergiczne w Polsce. W mleku jest obecnych około 30 różnych białek, jednak tylko 5 z nich ma znaczenie alergologiczne. Zalicza się do nich: kazeinę, alfa- i beta- laktoglobuliny, albuminę wołową i immunoglobuliny. Osoby uczulone na białka mleka krowiego nie wykazują zwykle uczulenia na sierść krowy i mięso wołowe, ale może wystąpić u nich reakcja na mleko kozie i owcze. Wśród metod diagnozowania alergii pokarmowej istotną rolę mają kliniczne kryteria Goldmana, które polegają na eliminacji i prowokacji pokarmem po ustąpieniu objawów. Alergia mleczna może w efekcie wywołać zespół złego wchłaniania, dlatego istotne jest odpowiednio wczesne jej zdiagnozowanie i podjęcie leczenia.